Загальна інформація

Діяльність Факультету аеронавігації електроніки та телекомунікацій у сфері міжнародних відносин спрямована на встановлення й розвиток міжнародних зв’язків та міжнародного співробітництва факультету в науковій, освітянській та інших галузях шляхом здійснення організаційних заходів щодо формування кола іноземних партнерів, додаткових джерел фінансування ФАЕТ НАУ, створення умов для співробітництва з іноземними громадянами, закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями та фондами.
Основними видами міжнародного співробітництва Факультету аеронавігації електроніки та телекомунікацій є:

  • виконання спільних з іноземними партнерами проектів та програм;
  • навчання й стажування аспірантів і студентів за кордоном;
  • підвищення кваліфікації фахівців, підготовка науковців та післядипломна підготовка в зарубіжних освітніх та наукових установах;
  • організація візитів представників зарубіжних навчальних закладів, наукових установ та інших організацій для читання лекцій в ФАЕТ НАУ, обміну досвідом і ведення переговорів;
  • організація й проведення міжнародних конференцій і конгресів;
  • співробітництво з іншими країнами, зарубіжними організаціями, підприємствами в галузях навчальної діяльності, підвищення кваліфікації кадрів;
  • організація культурних спільних з іноземними партнерами заходів;
  • реалізація інших видів міжнародного співробітництва.

Основою для міжнародного співробітництва є двосторонні або багатосторонні угоди між ФАЕТ НАУ та його зарубіжними партнерами, а також міжнародні проекти університету. Між структурними підрозділами Факультету аеронавігації електроніки та телекомунікацій та зарубіжними партнерами укладено більше 20 угод, що відкривають великі можливості для багатостороннього співробітництва.

Pin It on Pinterest

Share This