Загальна інформація

Діяльність Інституту аеронавігації у сфері міжнародних відносин спрямована на встановлення й розвиток міжнародних зв’язків та міжнародного співробітництва Інституту в науковій, освітянській та інших галузях шляхом здійснення організаційних заходів щодо формування кола іноземних партнерів, додаткових джерел фінансування ІАН НАУ, створення умов для співробітництва з іноземними громадянами, закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями та фондами.
Основними видами міжнародного співробітництва Інституту аеронавігації є:

  • виконання спільних з іноземними партнерами проектів та програм;
  • навчання й стажування аспірантів і студентів за кордоном;
  • підвищення кваліфікації фахівців, підготовка науковців та післядипломна підготовка в зарубіжних освітніх та наукових установах;
  • організація візитів представників зарубіжних навчальних закладів, наукових установ та інших організацій для читання лекцій в ІАН НАУ, обміну досвідом і ведення переговорів;
  • організація й проведення міжнародних конференцій і конгресів;
  • співробітництво з іншими країнами, зарубіжними організаціями, підприємствами в галузях навчальної діяльності, підвищення кваліфікації кадрів;
  • організація культурних спільних з іноземними партнерами заходів;
  • реалізація інших видів міжнародного співробітництва.

Основою для міжнародного співробітництва є двосторонні або багатосторонні угоди між ІАН НАУ та його зарубіжними партнерами, а також міжнародні проекти університету. Між структурними підрозділами Інституту аеронавігації та зарубіжними партнерами укладено більше 20 угод, що відкривають великі можливості для багатостороннього співробітництва.

Pin It on Pinterest

Share This