Студентська рада ФАЕТ

Студентська рада НАУ (СР ФАЕТ) – це орган студентського самоврядування, покликаний здійснювати самостійну громадську діяльність студентів по реалізації функцій управління факультетом, що визначаються Статутом НАУ і здійснюються студентами у відповідності з метою і завданнями студентських колективів.
Голова Студентської ради факультету аеронавігації електроніки та телекомунікацій – Когут Юлія Олександрівна.

Основною метою діяльності Студентської ради є:

 1. забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав.
 2. сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника.
 3. вдосконалення навчально-виховного процесу, якісного навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Завдання Студентської ради:

 • пропоганда та розвиток корпоративної культури, гордості за свій навчальний заклад;
 • координація діяльності командирів груп, контроль за дотриманням студентами навчальної та трудової дисципліни, оперативне реагування на їх порушення;
 • координація роботи студентів з викладачами, наставниками академічних груп (кураторами) та кафедрами, деканатами факультетів;
 • координація діяльності студентських рад інститутів та факультетів;
 • інформування студентів про рішення адміністрації НАУ, Вченої ради та інше.
 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • формування у студентів національної свідомості, гідності та самоповаги;

Ми завжди відкриті та раді новим обличчям і креативним ідеям. Самовдосконалюйся та навчайся з нами!

 

Pin It on Pinterest

Share This