Склад Вченої Ради НН ІАЕТ

 

Cклад вченої ради ННІАЕТ :

Мачалін Ігор Олексійович –  директор НН ІАЕТ, д.т.н., проф.;

Креденцар Світлана Максимівна – доцент кафедри аеронавігаційних систем, к.т.н., доц.;

Авер’янова Юлія Анатоліївна – доцент кафедри аеронавігаційних систем, к.т.н., доц.;

Азарсков Валерій Миколайович – завідувач кафедри систем управління літальних апаратів, д.т.н., проф.;

Бойко Іван Федорович – професор кафедри електроніки, д.т.н., проф.;

Васильєв Володимир Миколайович – завідувач кафедри авіаційних радіоелектронних  комплексів, д.т.н., проф.;

Габрусенко Євген Ігоревич – доцент кафедри радіоелектронних пристроїв та систем, к.т.н., доц.;

Козлюк Ірина Олексіївна – професор кафедри телекомунікаційних систем, д.т.н., проф.;

Когут Юлія Олександрівна – голова Студентської ради НН ІАЕТ, студентка групи 301 НН ІАЕТ;

Конахович Георгій Филимонович – завідувач кафедри телекомунікаційних систем, д.т.н., проф.;

Кожохіна Олена Володимирівна – відповідальна за організаційно-виховну роботу, к.т.н., доцент кафедри авіоніки;

Ларіна Віталій Юрійович –завідувач кафедри аеронавігаційних систем, д.т.н., професор;

Ларіонов Олексій Володимирович – начальник навчального центру авіаційних тренажерів;

Лужбін Віктор Миколайович – доцент кафедри авіоніки, к.т.н., доц.;

Максимов Сергій Володимирович – начальник навчального центру засобів аеронавігаційного обслуговування;

Мелкумян Вальтер Гайкович – професор кафедри аеронавігаційних систем, д.т.н., проф.;

Негрішний Євгеній Юрійович – голова профспілкового бюроНН ІАЕТ, студент групи 210 НН ІАЕТ;

Немлій Людмила Сергіївна – доцент кафедри авіаційної англійської мови, д.п.н.;

Одарченко Роман Сергійович – доцент кафедри телекомунікаційних систем, к.т.н.;

Павлова Світлана Вадимівна – завідувач кафедри авіоніки, д.т.н., проф.;

Пазюра Наталія Валентинівна – завідуюча кафедрою авіаційної англійської мови, д.п.н., доц.;

Соломенцев Олександр Васильович  – професор кафедри авіаційних радіоелектронних  комплексів, д.т.н., проф.;

Рудас Сергій Іванович – доцент кафедри аеронавігаційних систем;

Сібрук Леонід Вікторович – завідувач кафедри радіоелектронних пристроїв та систем, д.т.н., проф.;

Сушич Олексій Петрович – доцент кафедри аеронавігаційних систем,к.т.н., голова профбюро НН ІАЕТ ;

Шитлюк Роман Валерійович – голов Студентської ради гуртожитку №9, студент групи 410НН ІАЕТ;

Яновський Фелікс Йосипович – завідувач кафедри електроніки, д.т.н., проф.

Pin It on Pinterest

Share This