all2_214x150

Діяльність ФАЕТ провадиться відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), Європейської організації з безпеки аеронавігації (EUROCONTROL), Європейського агентства з безпеки авіації (EASA), Міжнародного союзу електрозв’язку (ІТU), Інституту інженерів з електротехніки та радіоелектроніки (ІЕЕЕ) і спрямована на реалізацію міжнародної концепції глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження і організації повітряного руху (CNS/ATM).

Підготовка фахівців проводиться висококваліфікованим професорсько-викладацьким колективом, до складу якого входять 25 професорів та 45 доцентів. На факультеті працюють Заслужені діячі науки і техніки України, лауреати Державної премії України у галузі науки і техніки – д.т.н., проф. В. Харченко, д.т.н., проф. В. Ігнатов, д.т.н., проф. В. Новіков; заслужений працівник транспорту д.т.н., проф. Г. Конахович; заслужений машинобудівник д.т.н., с.н.с. В. Конін; заслужений працівник освіти України к.т.н., проф. А. Скрипець.

All_clip_image004
All_clip_image002

Лабораторії факультету оснащені сучасною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням, кожна кафедра обладнана спеціалізованими навчально-експериментальними лабораторіями за відповідними напрямами підготовки.

      Студенти інституту проходять теоретичну і практичну підготовку на льотних тренажерах, тренажерах диспетчерів керування повітряним рухом, в лабораторіях, оснащених сучасними системами зв’язку, навігації та спостереження.
ian3

На факультеті проводиться всебічна підготовка з англійської мови, яка включає:

оволодіння загальною авіаційною англійською мовою відповідно до нових вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО);
оволодіння фразеологією англійської мови, яка застосовується при веденні радіотелефонного зв’язку;
оволодіння технічною професійно-орієнтованою англійською;

Pin It on Pinterest

Share This