НЦ з практичної підготовки фахівців ОПР

Навчальний центр з практичної підготовки фахівців обслуговування повітряного руху

   Центр з практичної підготовки фахівців обслуговування повітряного руху – це один з навчальних підрозділів кафедри аеронавігаційних систем. Діяльність Центру ОПР підпорядкована головному завданню: організації та здійсненню на високому рівні навчальної та навчально-методичної роботи з закріплених за Центром ОПР навчальних дисциплін, підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а також підвищенню кваліфікації фахівців за напрямками кафедри АНС, проведення виховної роботи серед студентів, наукових досліджень в галузі ОПР, підготовка науково педагогічних кадрів.

Навчальна робота:

 • професійна підготовка фахівців обслуговування повітряного руху;
 • практична (тренажерна) підготовки студентів;
 • аналіз рівня професійної підготовки студентів та планування заходів по підвищенню рівня практичної підготовки;
 • проведення навчальної роботи на інших факультетах, в інших вищих навчальних закладах (ВНЗ), центрах підвищення кваліфікації, школах, ліцеях.

   Наукова робота:

 • проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в галузі ОПР;
 • експертна оцінка досліджень в галузі ОПР;
 • вдосконалення елементів системи організації повітряного руху з метою реалізації концепцій ІКАО та Євроконтролю: гнучкого використання повітряного простору, необхідних  навігаційних характеристик, вільного польоту і так далі;
 • участь в організації та проведенні наукових конференцій, семінарів та інше.

   Центр включає:

 • Комплексний тренажер «Експерт»
 • Модульні тренажери робочих місць:
 • – аеродромної диспетчерської вишки (2D)
 • – диспетчерської зони підходу
 • – районного диспетчерського центру.
 • Процедурний тренажер «ATC Radar Test»
 • Тренажер імітації візуального спостереження за наземною та повітряною ситуацією «TOWER» (3D)

   Тренажери дозволяють:

 • Проводити ефективне навчання студентів, підвищувати кваліфікацію персоналу системи ОПР, а також проводити дослідження процесів управління повітряним рухом в реальних умовах
 • Тренажер забезпечує:
 • моделювання повітряного простору в заданих межах;
 • роботу в процедурному, модульному та комплексному режимах;
 • імітацію повітряної ситуації заданої складності в вибраному масштабі часу;
 • імітацію радіолокаційної інформації (ПОРЛ, ВОРЛ);
 • імітацію метеорологічних даних;
 • автоматизоване управляння повітряними кораблями операторами;
 • імітацію радіо та гучномовного зв’язку;

Pin It on Pinterest

Share This