2017-2018 роки

НДР №75/22.01.02 « Сучасні технології управління розподілом ресурсів пакетних мереж»
Термін виконання: 30.06.2018р.
НДР  № 30/22.01.06 «Новітні методи обробки сигналів і даних в електронних системах»
Термін виконання: 01.01.18-30.06.18рр.
НДР №43/22.01.03 «Інформаційні технології в автоматизованих комплексах зв’язку, навігації, спостереження авіаційної безпеки та системах їх експлуатації»
 Термін виконання: Протягом року
НДР № 102 /22.01.07  “Система зв’язку безпілотного літального апарату”. Етапи 3 і 4.
Термін виконання: До 06.2018р.
НДР № 94/22.01.05 Дослідження та вдосконалення науково-педагогічних засад і науково-методичного забезпечення освітньої, наукової та інноваційної діяльності кафедри з підготовки фахівців за освітніми ступенями «Бакалавр» і «Магістр» згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту»
Термін виконання: 30.06. 2018 р.

2016-2017 роки

ТЕМА № 43/22.01.03 «Інформаційні технології в автоматизованих комплексах зв’язку, навігації, спостереження, авіаційної безпеки та системах їх експлуатації»

Науковий керівник : Васильєв Володимир Миколайович, завідувач кафедри АРЕК, д.т.н.,професор кафедри АРЕК

ТЕМА № /22.01.07 “Система зв’язку безпілотного літального апарату”

Науковий керівник : Сібрук Леонід Вікторович, завідувач кафедри РПС,д.т.н.,професор кафедри РПС.

ТЕМА № 30/22.01.06 «Новітні методи обробки сигналів і даних в електронних системах»:

Етап 3. Стиснення цифрових зображень на основі сплайнового багатошарового розкладу.Анотований звіт.

Науковий керівник: Шутко Володимир Миколайович, д.т.н.,професор кафедри ЕЛ.

Етап 4. Розвиток спектрально-поляриметричного підходу для диференційної діагностики властивостей роздільного об’єму в атмосфері. Анотований звіт.

Науковий керівник:  Яновський Фелікс Йосипович, завідувач кафедри ЕЛ, д.т.н.,професор кафедри ЕЛ.

ТЕМА № 75/22.01.02 «Сучасні технології управління розподілом ресурсів пакетних мереж»

Науковий керівник:  Конахович Георгій Филимонович, завідувач кафедри ТКС, д.т.н.,професор кафедри ТКС.

ТЕМА № 15/22.01.08 «Розробка методології проектування робастних систем стабілізації інформаційно-вимірювальних пристроїв визначення орієнтації рухомих об’єктів»

Науковий керівник:  Тунік Анатолій Азарійович, д.т.н., професор кафедри СУЛА.

ТЕМА «Тенденції розвитку професійної підготовки фахівців авіаційної галузі відповідно до норм і стандартів міжнародних організацій»

Науковий керівник:  Пазюра Наталія Валентинівна, завідувач кафедри ААМ, д.п.н., професор кафедри ААМ.

2015-2016 роки

ТЕМА №9/22.01.02 “Комплекс апаратури передачі даних безпілотної авіаційної системи”

Науковий керівник : Сібрук Леонід Вікторович, завідувач кафедри РПС,д.т.н.,професор кафедри РПС.

ТЕМА № 15/22.01.08 «Розробка методології проектування робастних систем стабілізації інформаційно-вимірювальних пристроїв визначення орієнтації рухомих об’єктів»

Науковий керівник : Тунік Анатолій Азарійович, д.т.н., професор кафедри СУЛА.

ТЕМА «Професійна підготовка фахівців авіаційної галузі відповідно до міжнародних вимог і стандартів»

Науковий керівник : Пазюра Наталія Валентинівна, завідувач кафедри ААМ, д.п.н., професор кафедри ААМ.

 ТЕМА «Робастні методи і алгорітми обробки інформаційних процесів в умовах неповної апріорної інформації»

Науковий керівник :Прокопенко Ігор Григорович, д.т.н.,професор кафедри АРЕК.

 ТЕМА «Новітні методи обробки сигналів і даних в електронних системах»: Етап 1. Матричний протокол обміну ключами шифрування  по відкритих каналах зв’язку.

Науковий керівник : Білецький Анатолій Якович, д.т.н.,професор кафедри ЕЛ.

ТЕМА № 101/22.01.01 «Розробка електронних навчально-методичних матеріалів за напрямом підготовки «Аеронавігація»

Керівник науково-дослідної роботи: Харченко Володимир Петрович, д.т.н.,професор, проректор з наукової роботи НАУ.

 

2014-2015 роки

ТЕМА № 101/22.01.01 «Розробка електронних навчально-методичних матеріалів за напрямом підготовки «Аеронавігація»
Науковий керівник проф. Харченко В.П.
Термін виконання: 01.09.2013-30.06.2017

ТЕМА №9/22.06.02 «Комплекс апаратури передачі даних безпілотної авіаційної системи»
Науковий керівник проф. Сібрук Л.В.
Термін виконання: 01.09.2013-30.06.2014

ТЕМА 8/08.01.05 Кафедральна тема
«Розробка методології проектування робастних систем управління рухомими об’єктами»
Науковий керівник проф. Азарсков В.М.
Термін виконання: 01.09.2013-30.06.2014

ТЕМА №42/22.01.04 «Педагогічні умови формування англомовної складової професійної компетентності авіаційних фахівців у контексті міжнародних вимог»
Науковий керівник проф. Петращук О.П.
Термін виконання: 01.09.2013-30.06.2014

НДР №75/22.01.03 «Інформаційні технології в системах радіотехнічного забезпечення польотів»
Науковий керівник проф. Прокопенко І.Г.
Термін виконання: 01.09.2010-30.06.2015

ТЕМА № 35/220102 «Розробка методів підвищення швидкості передавання даних в безпроводових каналах стільникових мереж 4-го покоління»
Науковий керівник проф. Конахович Г.Ф.
Термін виконання: 01.09.2013-30.06.2014

ТЕМА № 63/08.01.01 «Обробка сигналів, зображень і даних в радіоелектронних системах».
Науковий керівник проф. Яновський Ф.Й.
Термін виконання: 01.09.2010 – 30.06.2015.

ТЕМА №2/22.01.05 «Дослідження, обґрунтування та створення науково-методичного забезпечення підготовки магістрів з дворічним терміном навчання за спеціальністю «Комплекси пілотажно-навігацій­ного обладнання»
Науковий керівник проф. Скрипець А.В.
Термін виконання: 01.01.2013 – 31.12.2013

Pin It on Pinterest

Share This