Міжнародна співпраця

Міжнародну співпрацю можна коротко охарактеризувати основними укладеними договорами:

п/п

Сторони-укладачі договору

Вид договору 

(про співпрацю, обмін студентами тощо)

Термін дії

1.НАУ (кафедра авіоніки) – Кизилординський університет «Болашак» (Казахстан)Про співпрацю з комплексу напрямів освітньої діяльностіз 25 червня 2013 р
2.НАУ (кафедра авіоніки) – НОУ ВПО «Інститут бізнесу і права»

(м. Санкт-Петербург, Росія)

Про співпрацю зі спеціалізації 7.100107.02 «Системно-маркетингова експлуатація авіоніки»з 12 лютого 2011 р.
3НАУ – WUT (Політехніка Варшавська, Польща)Про співрацю (MOU)з квітня 2010
4НАУ – TUHH (Гамбурзький технічний університет, Німеччина)Про співробітництво (MOU)з березня 2005
5НАУ – Університет Неаполя ”Parthenope”Про співробітництво (MOU)з липня 2011
6НАУ – TU-Delft (IRCTR)Про співробітництво (MOU)з вересня 2002
7Багатосторонний договір НАУ –  7 університетів з ЄС: Ірландія, Іспанія, Італія, Франція, Чехія, Угорщина, ПольщаПро обмін за програмою Еразмус Мундус, проект EWENTз вересня 2011
8ФГБОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (Национальный исследовательский университет)» (СГАУ)Меморандум о взаимопониманииЗ 21 травня 2013 р.
9Шеньянський аерокосмічний університет (Китай)Про співробітництвоЗ 17 липня 2013 р.
10Федеральное государственное унитарное предприятие  «Государственній научно-исследовательский інститут аєронавигации» (г. Москва)Договор о научно-техническом сотрудничествеЗ 5 квітня 2010 р.
11Институт гражданской авиации Сибирского государственного аєрокосмического университета шимени академіка М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)Договор о совместной деятельностиЗ 2011 р.
12EUROCONTROLSertificationSince 2010

Pin It on Pinterest

Share This