Літня школа

ЛІТНЯ ШКОЛА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ «АВІАКОСМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ»

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ

Літня школа проводиться з метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку і реалізації здібностей студентів, стимулювання творчої праці та наукового пошуку студентів, молодих учених, підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності молоді, отримання додаткових професійних та наукоємних знань та вмінь, обміну досвідом та розвитку взаємозв’язку між науково-дослідними та практичними (промисловими) задачами, знайомства з різними науковими школами та направленнями, популяризація науково-дослідницької направленості в професійній діяльності серед молоді.

ТЕМАТИКА ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ
Літня школа проводиться за тематикою новітніх методів та методологій наукових досліджень, пов’язаних з авіакосмічними технологіями та системами.

23-25 червня 2015 року Інститутом аеронавігації електроніки та телекомунікацій планується проведення Літньої школи молодих учених та студентів «Авіакосмічні технології та системи» Національного авіаційного університету.

В порядок робити Літньої школи входить проведення лекційних занять висококваліфікованими викладачами, круглі столи та науково-практичний семінар «Сучасні проблеми авіакосмічних технологій та систем». Робочі мови Літньої школи: українська, російська, англійська. За результатами роботи науково-практичного семінару буде видно збірник тез.

Для участі в Літній школі потрібно:

 • до 8 червня 2015 відправити заповнені реєстраційні картки учасників та тези доповідей електронною поштою на адресу d_vasylyev@ukr.net

Вимоги до оформлення тез доповідей

 • Формат аркуша: А5 (148×210 мм). Поля: ліве, верхнє, нижнє – 20 мм; праве – 15 мм.
 • Міжрядковий інтервал – одинарний.
 • Обсяг тез – одна сторінка.
 • Заголовок УДК (Times New Roman Cyr, font 9) – вирівнювання по лівому краю.
 • Відомості про авторів – прізвище, ініціали (Times New Roman Cyr, font 9, bold) – вирівнювання по правому краю.
 • Назва тез (Times New Roman Cyr, font 9, bold) – вирівнювання по лівому краю, відступ зверху – 6 пт, знизу – 6 пт, усі символи прописні, без переносу слів.
 • Текстова частина (Times New Roman Cyr, font 9), відступ першого рядка абзацу 5 мм – вирівнювання по ширині, без переносу слів.
 • Заголовок таблиць (Times New Roman Cyr, font 8, bold) – вирівнювання по центру, нумерація (Times New Roman Cyr, font 8, bold) – вирівнювання по правому краю.
 • Для набору формул використовувати вбудований у MS Word for Windows редактор формул.
 • Заголовок «Список літератури» (Times New Roman Cyr, font 8, bold) – вирівнювання по центру, відступ зверху – 6 пт, знизу – 0 пт.
 • Дані про використані джерела оформлюється у вигляді нумерованого списку. Прізвища й ініціали авторів (Times New Roman Cyr, font 9, italic), назва роботи (Times New Roman Cyr, font 9) – вирівнювання по ширині, відступ знизу – 6 пт між окремими джерелами у списку літератури.

Список літератури не обов’язковий.

У разі недотримання вказаних вище вимог до оформлення тез доповідей, їх структури та наявності великої кількості помилок авторам буде відмовлено у публікації.

За додатковою інформацією звертатися до заступника директора Інституту аеронавігації Креденцар Світлани Максимівни корп. 5, каб.410, тел. (044) 406-71-25, (044) 406-73-25.

З детальною інформацією щодо порядку і умов проведення літньої школи можна ознайомитись в інфолисті (завантажити)
Увага!!!!(в звязку з політичними подями в Україні місце та час проведення Літної школи можуть буди скореговані.На сайті завантажено початковий орієнтовний варіант інфолиста)

Завантажити інфолист

Pin It on Pinterest

Share This