logopolit20

XX Міжнародна науково-практична конференція

здобувачів вищої освіти і молодих учених

“Політ. Сучасні проблеми науки”

Київ / НАУ / 1-3 квітня 2020

Національний авіаційний університет разом з Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених НАУ запрошують студентів та молодих учених вітчизняних та закордонних ВНЗ, наукових організацій та установ 1-3 квітня 2020 року взяти участь у роботі XX Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених “ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ”.

Участь у Конференції безкоштовна. За результатами Конференції буде видано електронний збірник тез (англійською мовою). Конференція передбачає очну і заочну участь.

Робочі мови: українська та англійська.

Для участі та представленні доповіді на конференції необхідно 

з 1 березня по 25 березня 2020р. зареєструватися за посиланням

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOjzSziAHl2ZNPNn4ELApkUnaa-mAZNxGBWnmvfj5EcFnQmA/viewform

Збірник тез ФАЕТ

Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій організовує роботу Конференції за напрямом «АЕРОНАВІГАЦІЯ. ЕЛЕКТРОНІКА. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» у секціях: 

Назва секції

ПІБ

відповідальних

(голова, секретар)

Науковий ступінь, вчене звання

Телефон, e-mail

Форма проведення

(секційний формат, семінар, круглий стіл тощо)

Аерокосмічні системи управління та роботехніка

Голова –  Азарсков Валерій Миколайович,

д.т.н.,

професор

497-81-86

azarskov@nau.edu.ua

секційний формат

секретар –  Абрамович Олена Олександрівна

доцент,

к.т.н.

0678921142

abramovich-e-a@ukr.net

Англійська мова в авіації

Голова – Пазюра Наталія Валентинівна,

д.п.н., професор

497-41-15

aamm@nau.edu.ua

секційний формат

секретар – Першукова Оксана Олексіївна

д.п. н., ст.наук. співробітник

050 985 03 93

pershoks@gmail.com

Аеронавігація

Голова – Ларін Віталій Юрійович,

д.т.н., професор

406-72-44

vjlarin@gmail.com

секційний формат

секретар – Бондарєв Дмитро

Ігорович

асистент кафедри АНС

dmytriy.bondarev@gmail.com

0636037838

Проблеми та перспективи розвитку систем авіоніки

Голова – Кожохіна Олена Володимирівна,

доцент кафедри авіоніки

067-767-64-31

kozhokhina@gmail.com

секційний формат

секретар – Мельніков Дмитро Євгенійович

асистент кафедри авіоніки

406-74-33

demelnikow@gmail.com

Автоматизовані системи управління технологічними процесами та рухомими об’єктами

Голова – Синєглазов Віктор Михайлович,

д.т.н.,

професор

0679242337

svm@nau.edu.ua

секційний формат

секретар – Пантєєв Роман Леонідович

к.т.н., доцент

romanpanteevmail@gmail.com

0502536325

Електроніка

Голова – Яновський Фелікс Йосипович,

д.т.н., професор

yanovsky@nau.edu.ua

73-70

секційний формат

секретар – Семенова Ксенія Ігорівна

асистент кафедри електроніки

063-954-85-20

Телекомунікаційні та радіоелектронні системи

Голова – Конахович Георгій Филимонович,

д.т.н., професор

408-18-38

tks@nau.edu.ua

секційний формат

секретар – Мігель Сергій Валерійович

асистент кафедри ТКРС

096-797-99-13

arec@nau.edu.ua

За детальною інформацією звертайтесь до секретарів секцій та відповідальної щодо організації та проведення заходу на факультеті Зайцевої Н. (406-71-25, nataliazajceva241@gmail.com).

Pin It on Pinterest

Share This