Кафедра телекомунікаційних систем

Кафедра телекомунікаційних систем (ТКС)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0509 «РАДІОТЕХНІКА, РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ ТА ЗВ’ЯЗОК»

Напрям підготовки 6.050903 «Телекомунікації»

Кафедра телекомунікаційних систем (ТКС)

тел. 408-18-38, 406-79-41

http://www.tks.nau.edu.ua

   Завідувач кафедри – Конахович Георгій Филимонович, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник транспорту.

Кафедра телекомунікаційних систем є випусковою для галузі знань «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок» за напрямом 6.050903 «Телекомунікації» та забезпечує професійну підготовку фахівців в сфері проектування та експлуатації сучасних інформаційно-комунікаційних систем, а саме, систем мобільного та супутникового радіозв’язку, систем автоматичної комутації, глобальних та локальних мереж передачі даних, комп’ютерних мереж (проводових та безпроводових), зокрема, авіаційних.

Підготовка фахівців напряму «Телекомунікації» проводиться за спеціальністю.

  • «Телекомунікаційні системи та мережі»

Особлива увага приділена технологіям захисту інформації в телекомунікаційних системах та мережах. Проектно-дослідницька діяльність проводиться в області  технічної експлуатації авіаційних радіоелектронних та телекомунікаційних систем, захисту інформації в спеціальних інформаційно-комунікаційних системах, теорії та практики побудови сучасних інформаційно-комунікаційних систем, розробці методик та стандартів експлуатації телекомунікаційних систем та мереж.

Навчання за напрямом «Телекомунікації» гарантує нашому  випускникові  високу конкурентоспроможність на світовому ринку праці у сфері телекомунікацій.

Pin It on Pinterest

Share This