Кафедра систем управління літальних апаратів

Кафедра систем управління літальних апаратів

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0502 «Автоматика та управління»

Напрям підготовки: 6.050201 «Системна інженерія» 

Cпеціалізації: 
– 050201.01 Системи управління і автоматики літальних апаратів;
– 050201.02 Комп’ютеризовані системи та робототехніка.

тел. (044) 497-81-86, 406-74-27, 406-71-84

http://sula.nau.edu.ua/
e-mail: azarskov@nau.edu.ua

     Завідувач кафедри – Азарсков Валерій Миколайович, лауреат Державної премії й Премії ім. академіка М.К. Янгеля Національної академії наук України, д.т.н., професор, академік Міжнародної Слов’янської академії наук, Міжнародної академії навігації й керування рухом, Транспортної академії України і Російської академії транспорту, заслужений працівник транспорту України, Почесний працівник космічної галузі України, Почесний працівник авіаційного транспорту.

Кафедра веде підготовку бакалаврів за напрямом : 6.050201 «Системна інженерія»

Підготовка спеціалістів і магістрів проводиться за спеціальностями:

  • Системи управління і автоматики літальних апаратів;
  • Комп’ютеризовані системи та робототехніка.

Системна інженерія – новий престижний напрям, що виник в найбільш розвинених державах світу як нагальна потреба індустрії, бізнесу, наукових досліджень у професійних кадрах, здатних вирішувати питання створення та експлуатації складних високоавтоматизованиx технічних кібернетичних і організаційних систем на основі останніх  досягнень світової науки і технологій, з широким застосуванням обчислювальної техніки та інтелектуальних інформаційних систем.

В першу чергу це стосується таких наукоємних галузей, як авіація і космонавтика, роботизовані комплекси сучасних підприємств тощо, які на сьогодні інтегрували останні досягнення світової науки і технологій.

 При підготовці фахівців забезпечуються:

  • глибокі теоретичні знання електронної та комп’ютерної техніки, комп’ютерних технологій, сучасної теорії управління, інтелектуальних алгоритмів управління, тощо;
  • спроможність у своїй практичній роботі застосовувати новітні наукоємні технології створення та експлуатації конкурентоспроможних бортових кібернетичних систем для авіації, космонавтики, морського транспорту тощо;
  • здатність розробляти та впроваджувати новітні механізми та науково обгрунтовані алгоритми і програми управління роботизованими комплексами сучасних підприємств, фірмами та організаціями на основі системного підходу.

Випускник отримує гідну XXI століття фундаментальну системотехнічну, кібернетичну підготовку з науково-технічної експертизи якості та ефективності різних технічних комплексів і підприємств у реальних умовах їх функціонування: літальні апарати різного призначення авіаційні, космічні, морські об’єкти, складні роботизовані виробництва і технологічні процеси, процеси вирішення наукових проблем і таке інше.

Pin It on Pinterest

Share This