Кафедра систем управління літальних апаратів

Кафедра систем управління літальних апаратів

Завідувач кафедри – Азарсков Валерій Миколайович, доктор технічних наук, професор. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та  Премії ім. академіка М.К. Янгеля Національної академії наук України, Заслужений працівник транспорту України, Відмінник освіти України, академік Міжнародної академії aнавігації та управління рухом Транспортної академії України, Міжнародної Слов’янської академії наук, Міжнародної академії інформатизація, зв’язок управління в техніці, природі, суспільстві, Ветеран космічної галузі України, Почесний працівник авіаційного транспорту України, нагороджений ювілейними медалями М.К. Янгеля, Ю.О.Гагаріна, Ю.В.Кондратюка, Г.Т.Берегового, А.М.Макарова галузевими нагородами Державного космічного агентства України «За заслуги», почесними грамотами ДКУ та Центра підготовки космонавтів.

Галузь знань    – 15. Автоматизація та приладобудування

Спеціальність – 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізації:  – Системи управління і автоматики літальних апаратів;

                                   – Комп’ютеризовані системи та робототехніка;

                                   – Технології управління великими системами (організаційними).

Галузь знань – 12. Інформаційні технології

Спеціальність – 126. Інформаційні системи та технології

СпеціалізаціЯ – Інформаційні технології в аерокосмічних системах управління

тел.  38(044) 497-81-86,  38(044) 406-71-84,  (+38) 067 466 32 71

e-mail: azarskov@nau.edu.ua, valerii@i.ua

Форма навчання: денна, заочна.  Мови навчання: українська, англійська

Спеціальність 151 –  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології орієнтована в першу чергу на підготовку професійних кадрів, здатних вирішувати питання створення та експлуатації складних високоінтелектуальних технічних, кібернетичних і організаційних систем на основі останніх досягнень світової науки і технологій, з широким застосуванням обчислювальної техніки та інтелектуальних інформаційних систем, з урахуванням світових тенденцій в найбільш розвинених державах світу.

В першу чергу це стосується таких наукоємних галузей, як авіація, ракетно-космічна техніка, роботизовані комплекси сучасних підприємств, які являються пріоритетними в будь-якій розвиненій країні світу, тому що в значній мірі впливають на її майбутнє, корпоративних та фінансових структур тощо, які на сьогодні інтегрували останні досягнення світової науки і технологій.

Спеціальність – 126. Інформаційні системи та технології

СпеціалізаціЯ – Інформаційні технології в аерокосмічних системах управління

Спеціальність –  Інформаційні системи та технології орієнтована на міжнародний досвід та загальноприйняті в країнах Європи та Америки підходи до визначення областей освіти та науки, а також тенденції розвитку інформаційних технологій. Слід зазначити, що ускладнюються не тільки самі системи, а й діяльність з їх створення. Тенденції розвитку світового наукового та індустріального середовища вказують на необхідність створення спеціалізованої інфраструктури (названої ІТ-інфраструктурою), що забезпечує функціонування складних систем будь-якої конкретної галузі призначення.

У таких умовах розроблення інформаційних систем, комп’ютеризованих систем різноманітного призначення, систем управління широкого класу об’єктів і процесів здійснюється на основі компонентно-базового підходу з використанням наявних сервісів надання інфраструктури, платформ розроблення, програмних застосувань та інших. Різноманітні системи «вписуються» в єдину ІТ-інфраструктуру, забезпечуючи умови для зменшення вартості і збільшення ефективності управління та прийняття рішень.

Підготовка фахівців такого рівня дозволить забезпечити інтеграційну роль усіх компонентів інформаційних технологій в єдиний комплекс програмного, інформаційного, комунікаційного та інших видів забезпечення.

На теперішній час інформаційні технології широко впроваджуються в найбільш розвинених в технологічному плані країнах світу в авіаційній, ракетно-космічній галузях, роботизованих комплексах сучасних підприємств, створенні систем стабілізації і управління пілотованими і безпілотними літальними апаратами, високоточною зброєю, забезпечуючи підтримку науково-технічного потенціалу, досягнення довгострокових інтересів Держави у сфері безпеки і оборони, зміцнення її суверенітету, а також у сфері послуг та бізнес процесів, зі створення та реалізації високоавтоматизованих систем управління та керування процесами виготовлення продукції.

Кафедра має високваліфікований педагогічний колектив та потужну науково виробничу базу в навчальних лабораторіях та філіях кафедри на АНТК «Антонов», Київському заводі автоматики, фірмі «Комп’ютерні системи і компоненти» та інших.

За рахунок отриманої в університеті фундаментальної підготовки за фахом після закінчення навчання, наші випускники, як творці майбутнього, працюють на престижних посадах як в Україні, так і за її межами: генеральними директорами фірм і компаній, головними інженерами і конструкторами наукоємної техніки і технологій в авіаційній і космічній, приладобудівній і електронній галузях, в авіакомпаніях, викладачами вищих навчальних закладів, системними аналітиками і керівниками аналітичних підрозділів фірм, банків, силових структур, митниці, провідними фахівцями, системними адміністраторами і інженерами-дослідниками в науково-дослідних і конструкторських організаціях, інститутах Національної академії наук України тощо, гарантовано отримуючи гідну заробітну платню і перспективу в побудові успішної кар’єри.

* Студенти, що навчались англійською мовою, додатково до диплому про вищу освіту отримують відповідний сертифікат, що дає суттєві переваги при працевлаштуванні.

Диплом фахівця нашого університету визнається в понад 200 країнах світу, які входять до Міжнародної організації цивільної авіації – ICAO.

Бакалаврська підготовка: «Інформаційні технології в аерокосмічних системах управління». 

                                  I. Цикл загальної підготовки

                           1.1. Природничо-наукова підготовка

Шифр

Назва

Лекції

1/I

Вища математика

162

2/I

Теорія ймовірностей, випадкові процеси  і  математична статистика

36

3/I

Фізика

54 (екзамен)

4/I

Аналітична динаміка

54

5/I

Спец. розділи вищої матемвтики

54

6/I

Моделювання інформаційно-управляючих систем.

72

7/I

Дискретна математика і математична логіка

36

Разом за цикл

468

                              1.2. Базова підготовка              

1/II

Безпека життєдіяльності

18

2/II

Програмування

72

3/II

Теорія і проектування інформаційних систем

90

4/II

Комп’ютерні мережі

36

5/II

Системи баз даних

36

6/II

Теорія кіл і комп’ютерна електроніка

72

7/II

Інформаційно-вимірювальні системи та прилади рухомих об’єктів

54

8/II

Економіка і організація виробництва

36

Разом за цикл

414

                       II. Цикл професійної підготовки

II.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки

1/С

Теорія автоматичного управління

90

2/С

Теорія комп’ютерно-інтегрованих навігаційних систем

54

3/С

Управляємий рух об’єкта у зовнішньому середовищі

54

4/С

Математичні методи оптимізації аерокосмічних систем

54

5/С

Мікропроцесорні та мікроконтролерні системи

54

6/С

Інформаційна безпека та захист інформації

36

7/С

Операційні системи

36

8/С

Штучний інтелект в інформаційних аерокосмічних системах

54

9/С

Інформаційні технології в системах управління рухомих об’єктів

54

10/С

Інформаційні технології в системах навігації рухомих об’ єктів

36

11/С

Надійність інформаційно-керуючих систем

54

12/С

Основи метрології

36

Разом за цикл

612

Що стосується циклу II.2 (Дисципліни за вибором студента), то замість WEB-технологій я пропоную : « Комп’ютеризовані системи навігації та управління польотом БПЛА». Окрім того можна ще й подумати про заміну дисципліни «Прийняття рішень».

Магістерська підготовка: «Інформаційні технології в аерокосмічних системах управління». 

                              1.1. Базова підготовка              

1/I

Патентознавство та………

36

2/I

Методологія побудови інформаційно-керуючих систем ЛА

72

2/I

Дослідження операцій та прийняття рішень в інформаційних аерокосмічних системах.

54

                              1.2. Базова підготовка ( за вибором)             

3/I

4/I

Комп’ютерна графіка та мультимедіа

Системи навігації і управління безпілотних літальних апаратів.

36

72

II.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки

1/С

Сучасна теорія керування

36

2/С

Інформаційні технології експлуатації аерокосмічних систем.

36

3/С

Сучасні технології створення програмного забезпечення інформаційно-управляючих аерокосмічних систем.

36

4/С

Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем навігації та управління рухомих об’єктів.

54

5/С

Контроль, діагностика та відмовостійкість інформаційно-керуючих  аерокосмічних  систем.

54

6/С

Технології і системи випробувань інформаційно-керуючих комплексів рухомих об’єктів.

36

7/С

Організація сучасних інфокомунікацій

36

        Разом

558

Pin It on Pinterest

Share This