Кафедра електроніки

Кафедра електроніки

     Завідувач кафедри – Яновський Фелікс Йосипович, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України, академік АН прикладної радіоелектроніки, Міжнародної академії навігації та управління рухом, Транспортної академії України та Академії електромагнетизму (Кембридж, Массачусетс, США), IEEE Fellow.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 153 “МІКРО-ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКA” i 171 ЕЛЕКТРОНІКА”

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

  • 153 “ФІЗИЧНА ТА БІОМЕДИЧНА ЕЛЕКТРОНІКА”,
  • 171 ”ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ”,
  • 171 “ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ (IoT)”.

тел. (044)406-71-30, (044)406-73-70, (093)670-84-25, (096)2251493, (099)0988084

Facebook: www.facebook.com/kafelec

e-mail: yanovsky@nau.edu.ua; xilef6019@gmail.com

За спеціалізацією «Фізична та біомедична електроніка» кафедра готує магістрів, здатних розробляти і обслуговувати електронні біомедичні системи різноманітного призначення. Значна увага приділяється найскладнішим і високовартісним електронним системам, які створюють зображення внутрішньої структури об’єктів дослідження, зокрема мікро- та наноелектронним системам формування і обробки біомедичних зображень (комп’ютерні та магніторезонансні томографи, цифрові рентгенівські та ультразвукові комплекси тощо). Кафедра має потужну науково-виробничу базу з цієї спеціальності на філіалі кафедри, який функціонує на провідному підприємстві галузі НВО «Телеоптик» та його сервісно-експлуатаційній мережі, що швидко розвивається по всій країні і закордоном.

За спеціалізацією «Електронні системи» кафедра готує магістрів, з розробки, виробництва і експлуатації електронних систем різноманітного призначення, алгоритмічного та програмного забезпечення до них і сервісних технологій. Електронні системи – серце всіх сучасних IT і ITC технологій. Суттєва увага приділяється електроніці транспортних засобів, включаючи комп’ютеризовані системи автомобільної та авіаційної електроніки, навігацію, локацію і телекомунікації, а також охоронної електронної техніки як на транспорті, так і в інших галузях.

Сфера професійної діяльності за спеціалізацією «Електронні технології інтернету речей»: програмування, дизайн розумних пристроїв, розробка інтерфейсів для користувачів, тестування апаратно-програмних комплексів, архітектура програмного забезпечення. Випускники також зможуть займатися розробкою, виробництвом, сервісним обслуговуванням і реалізацією мікроелектронної та комп’ютерної техніки і комп’ютерних мереж, створенням програмного забезпечення для електронних систем, в тому числі авіаційних, комп’ютерним аналізом і моделюванням, атестацією та сертифікацією електронних пристроїв і систем різноманітного призначення, наприклад, розумної охоронної електронної техніки, систем керування, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, систем збирання та передачі даних, систем криптографічного захисту і відображення інформації тощо.

За цими спеціалізаціям кафедра має розгалужені творчі та виробничі зв’язки з підприємствами і університетами в Україні і закордоном. Функціонують філіали кафедри на НВО Телеоптик та НДІ «Буран» і розвивається співробітництво з бельгійською компанією Мелексіс, що працює в галузі електроніки для автомобільної промисловості і має відділення в Києві.

 

Pin It on Pinterest

Share This