Кафедра електроніки

Кафедра електроніки

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0508 «ЕЛЕКТРОНІКА»

Напрям підготовки 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка»

Напрям підготовки 6.050802 Електронні пристрої та системи (бакалаври)

Кафедра електроніки

тел. (044)406-71-30, (044)406-73-79, (093)670-84-25

http://kafelec.nau.edu.ua/

e-mail: yanovsky@nau.edu.ua

     Завідувач кафедри – Яновський Фелікс Йосипович, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України, академік АН прикладної радіоелектроніки, Міжнародної академії навігації та управління рухом, Транспортної академії України та Академії електромагнетизму (Кембридж, Массачусетс, США), IEEE Fellow.

Кафедра веде підготовку бакалаврів за двома напрямами підготовки: 6.050801 “Мікро- і наноелектроніка” та 6.050802 “Електронні пристрої та системи”

Підготовка спеціалістів і магістрів проводиться за спеціальностями:

  • «Фізична і біомедична електроніка»;
  • «Електронні системи».

Під час навчання студенти оволодівають широким спектром знань з алгоритмічного, програмного і технічного забезпечення електронних систем на сучасній елементній базі, одержання та обробки сигналів і електронного відображення інформації.

За спеціальністю «Фізична та біомедична електроніка» кафедра готує спеціалістів і магістрів, здатних розробляти і обслуговувати електронні біомедичні системи різноманітного призначення. Значна увага приділяється найскладнішим і високовартісним електронним системам, які створюють зображення внутрішньої структури об’єктів дослідження, зокрема мікро- та наноелектронним системам формування і обробки біомедичних зображень (комп’ютерні та магніторезонансні томографи, цифрові рентгенівські та ультразвукові комплекси тощо).

Кафедра має потужну науково-виробничу базу з цієї спеціальності на філіалі кафедри, який функціонує на провідному підприємстві галузі НВО «Телеоптик» та його сервісно-експлуатаційній мережі, що швидко розвивається по всій країні і закордоном.

За спеціальністю «Електронні системи» кафедра готує спеціалістів і магістрів, з розробки, виробництва і експлуатації електронних систем різноманітного призначення, алгоритмічного та програмного забезпечення до них і сервісних технологій. Суттєва увага приділяється електроніці транспортних засобів, включаючи комп’ютеризовані системи автомобільної та авіаційної електроніки, а також охоронної електронної техніки як на транспорті, так і в інших галузях.

З цієї спеціальності кафедра має розгалужені творчі та виробничі зв’язки з підприємствами і університетами в Україні і закордоном. Функціонує філіал кафедри на Державному підприємстві НДІ «Буран» та розвивається співробітництво з бельгійською компанією Мелексіс, що працює в галузі електроніки для автомобільної промисловості і має відділення в Києві.

Випускники кафедри успішно працюють не тільки в галузі створення й обслуговування сучасного біомедичного обладнання і електронних систем усілякого призначення (включаючи автомобільну, авіаційну і банківську електроніку), але й комп’ютеризованих систем управління, контрольно-вимірювальної апаратури, телекомунікаційного устаткування, криптографії й захисту інформації, мереж зв’язку і передачі даних на базі сучасних мікропроцесорів, мікроконтролерів, програмованих інтегральних мікросхем.

Pin It on Pinterest

Share This