Кафедра авіаційних радіоелектронних комплексів

Кафедра авіаційних радіоелектронних комплексів (АРЕК)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0509 «РАДІОТЕХНІКА, РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ ТА ЗВ’ЯЗОК»

Напрям підготовки 6.050901 «Радіотехніка»

Кафедра авіаційних радіоелектронних комплексів (АРЕК)

тел. 406-79-84, 406-74-79

http://www.arec.nau.edu.ua

   Завідувач кафедри – Васильєв Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор.

Кафедра авіаційних радіоелектронних комплексів є випусковою для галузі знань «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок» за напрямом 6.050901 «Радіотехніка» та забезпечує професійну підготовку фахівців з розробки та експлуатації систем радіозв’язку, радіолокації, радіонавігації, охоронних й доглядових систем.

Підготовка фахівців напряму «Радіотехніка» проводиться за спеціальностями:

  • «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»;
  • «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення».

Підготовка фахівців передбачає отримання знань з принципів побудови наземних радіолокаційних та радіонавігаційних комплексів, систем радіозв’язку, що застосовуються для керування повітряним рухом, супутникових систем зв’язку та навігації, електронних засобів охоронної та пожежної сигналізації, систем догляду багажу в аеропортах цивільної авіації. Студенти отримують теоретичні знання та набувають практичних навичок з технічної експлуатації радіоелектронних комплексів, які ефективно застосовуються у цивільній авіації та на підприємствах різних галузей. Поряд з якісною теоретичною підготовкою студенти отримують вміння організовувати і здійснювати операції у складному технологічному процесі експлуатації сучасних радіоелектронних систем та комплексів.

Pin It on Pinterest

Share This