Кафедра аеронавігаційних систем

Кафедра аеронавігаційних систем (АНС)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0701 «ТРАНСПОРТ І ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА»

Напрям підготовки 6.070102 «Аеронавігація»

Кафедра аеронавігаційних систем (АНС)

тел. 408-24-29, 406-72-44

http://www.ans.nau.edu.ua

e-mail: ans@nau.edu.ua

Завідувач кафедри – Харченко Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор,доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки.
Кафедра аеронавігаційних систем є випусковою для галузі знань «Транспорт і транспортна інфраструктура» за напрямом 6.070102 «Аеронавігація» та забезпечує професійну підготовку фахівців з управління повітряним рухом; фахівців з проектно-дослідницької діяльності в області розробки та експлуатації систем зв’язку, навігації та спостереження; фахівців з проектування та експлуатації безпілотних авіаційних систем за професійними кваліфікаціями:

  • 3144 «Диспетчер управління повітряним рухом
  • 3144 «Оператор наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом» / 3121 «Фахівець з інформаційних технологій»
  • 3132 «Радіоелектронік» 

Студенти, що навчаються на кафедрі аеронавігаційних систем, мають можливість користуватись сучасною технікою з використанням новітніх технологій, включаючи Global Navigation Satellite System, та проходять підготовку до професійної діяльності в умовах впровадження нових міжнародних концепцій в галузі аеронавігації – CNS/ATM, Free Flight, Single European Sky, Cooperative ATM, Safe Flight, Safety Management Systems.
Підготовка за кваліфікацією 3144 Диспетчер управління повітряним рухом здійснюється згідно з рекомендаціями EUROCONTROL та у співробітництві з Державним підприємством обслуговування повітряного руху України «Украерорух». Після завершення кваліфікаційного навчання студенти підготовлені до стажування на робочому місці для отримання ліцензії диспетчера. Щорічно кращі студенти проходять стажування у штаб-квартирі EUROCONTROL (м. Брюсель) та інституті Аеронавігації (м. Люксембург).

В процесі навчання за кваліфікацією «3132 Радіоелектронік» студенти отримують фундаментальні знання в галузях супутникових систем навігації та управління рухомими об’єктами, інформаційних технологій та комп’ютерних мереж, інтелектуальних систем, теорії прийняття рішень, математичного моделювання складних систем, операційних систем та систем програмування, авіоніки пілотованих і безпілотних систем. В навчанні застосовуються сучасні електронно-обчислювальні комплекси аеронавігаційного обслуговування VOR, DVOR, DME, ILS, супутникові системи навігації, зв’язку, спостереження і посадки.

На кафедрі здійснюється набір студентів на освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» за кваліфікаціями 3121 «Фахівець з інформаційних технологій» і 3144 Оператор наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом. Студенти, що обирають цю кваліфікацію, крім одержання фахової підготовки з технології проектування і експлуатації безпілотних авіаційних систем, отримують додаткові навички програмування і адміністрування комп’ютерних систем з отриманням кваліфікації інженера комп’ютерних систем і інженер-дослідник комп’ютерних систем та автоматики в рамках освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр» відповідно.

Панорама лабораторій

Pin It on Pinterest

Share This