conferenciya
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ «ПРОБЛЕМИ НАВІГАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ РУХОМ»
26.09.2017
ae4a8ebc7d86a1cfbd2f43bc856a3843
Запрошуємо на семінар ННІАН 3 жовтня 2017 року!!!
26.09.2017
Усі записи
conferenciya

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЪНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АЕРОНАВІГАЦІЇ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ 

«ПРОБЛЕМИ НАВІГАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ РУХОМ»

22–24 листопада 2017 р.

м. Київ

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ

«ПРОБЛЕМИ НАВІГАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ РУХОМ»

Прізвище

Ім’я

По-батькові

Статус

Студент, аспірант, докторант, здобувач тощо

Назва установи/учбового закладу, курс

Контактні телефони
E-mail

Домашня адреса

(з індексом)

Науковий керівник (прізвище, ім’я, по-батькові, наук. ступінь, посада)

Контактні телефони
E-mail

Співавтори

ПІБ, наук. ступінь, посада тощо

Секція

Назва доповіді

Мета участі у конференції: (необхідне підкреслити)

→ представлення доповіді;

→ представлення доповіді з публікацією у збірнику тез конференції,

→ представлення доповіді з публікацією у збірнику тез та з подальшою публікацією статті у фаховому збірнику наукових праць.

Для учасників з інших ВНЗ (окрім НАУ) передбачена заочна участь з метою тільки публікація у збірнику тез конференції.

Чи потрібен готель?

Так

Ні

З питань проживання звертатися до секретаря секції або за

тел. (044) 406-71-25 не пізніше ніж за 14 днів до початку Конференції

Вимоги до матеріалів, які подаються
для публікації у збірнику тез конференції

Робочі мови: українська, російська, англійська

Формат аркуша: А5 (148×210 мм). Поля: ліве, верхнє, нижнє – 20 мм; праве – 15 мм.

Міжрядковий інтервал – одинарний.

Обсяг тез – одна сторінка.

Заголовок УДК (Times New Roman Cyr, font 9) – вирівнювання по лівому краю.

Відомості про авторів – прізвище, ініціали (Times New Roman Cyr, font 9, bold) – вирівнювання по правому краю.

Назва тез (Times New Roman Cyr, font 9, bold) –  великими літерами, вирівнювання по лівому краю, відступ зверху – 6 пт, знизу – 6 пт, без переносу слів.

Текстова частина (Times New Roman Cyr, font 9), відступ першого рядка абзацу 5 мм – вирівнювання по ширині, без переносу слів.

Заголовок таблиць (Times New Roman Cyr, font 8, bold) – вирівнювання по центру, нумерація (Times New Roman Cyr, font 8, bold) – вирівнювання по правому краю.

Для набору формул використовувати вбудований у MS Word for Windows редактор формул з використанням таких стилів: Text (Текст) – Times New Roman Cyr; Function (Функція) – Times New Roman Cyr, italic; Variable (Змінна) – Times New Roman Cyr, italic; Greek (грецькі) – Symbol (Символ) – Symbol: Matrix/Vector (Матриця-вектор) – Times New Roman Cyr, bold. Встановлюються такі розміри: Full (Звичайний) – 9 пт.; Subscript Superscript (Великий індекс) – 5 пт.; Subscript Superscript (Малий індекс) – 3 пт.; Symbol (Великий символ) – 12 пт.; Sub-symbol (Малий символ) – 9 пт.

Заголовок «Список літератури» (Times New Roman Cyr, font 8, bold) – вирівнювання по центру, відступ зверху – 6 пт, знизу – 0 пт.

Дані про використані джерела оформлюється у вигляді нумерованого списку. Прізвища й ініціали  авторів (Times New Roman Cyr, font 9, italic), назва роботи (Times New Roman Cyr, font 9) – вирівнювання по ширині, відступ знизу – 6 пт між окремими джерелами у списку літератури.

Список літератури не обов’язковий.

У разі недотримання вказаних вище вимог до оформлення тез доповідей авторам тез буде відмовлено у публікації.

Сплата оргвнеску здійснюється після ухвалення до друку матеріалів тез оргкомітетом конференції. Рішення щодо ухвалення до друку авторам тез надсилатиметься на e-mail.

Рукописи не редагуються, за науковий зміст і викладання матеріалу відповідає автор.

Вимоги до оформлення статей у фаховому збірнику наукових праць НАУ дивіться на Інтернет сайті http://www.nau.edu.ua/uk/Science/publications/Vestnik/.

Запрошуємо студентів та молодих учених вищих навчальних закладів, наукових організацій та установ прийняти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «ПРОБЛЕМИ НАВІГАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ РУХОМ», що проходитиме 22-24 листопада 2017 року на базі Навчально-наукового інституту Аеронавігації Національного авіаційного університет. Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо зареєструватися  за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1MzIzXfXhQ78YpgqJGKQPEHeDxK1KJNw4YxTD8AdWAJ4

На конференції будуть працювати такі секції:

п/п

Назва секції

Секретар відповідної секції

(телефон, адреса

електронної пошти)

Організація та управління рухом

Лазоренко Віталій Андрійович Тел. (097) 699-59-57

E-mail: vitally.Lazorenko@ukr.net

Навігація, спостереження та обробка інформації

Вовк Віталій Юрійович

Тел. (044) 406-79-84

E-mail: vitalii.vovk@nau.edu.ua

Телекомунікації та зв’язок в аеронавігації

Абакумова Анастасія Олександрівна

Тел. (093) 128-27-26

E-mail: nastia.abakumova@gmail.com

Авіоніка та системи управління

Герасименко Тетяна  Сергіївна,

Тел. (063) 938-07-14

Е-mail:  avionika2006@ukr.net

Професійно-орієнтована англійська мова в науці та техніці

Король Лілія Павлівна

Тел. (093) 546-74-47,

(044) 497- 41-15

E-mail: matroskina88@gmail.com

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо заповнити до 14 жовтня 2017 року електронну реєстраційну форму. Для включення доповідей до програми конференції необхідно до 23 жовтня 2017 року надіслати тези доповідей та наукові статті на електронну адресу секретаря секції (за бажанням автора публікуватися у фаховому виданні за окрему плату).

Календар конференції

До 14 жовтня 2017 р. – електронна реєстрація.

До 23 жовтня 2017 р. – прийом тез та статей для участі в конференції

22  листопада 2017 р. – відкриття конференції

22-24 листопада 2017 р. – робота у секціях

Оргкомітет конференції

Голова:

Харченко Володимир Петрович, в.о. ректора Національного авіаційного університету, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор;

Заступники Голови:

Чепіженко Валерій Іванович, директор Інституту аеронавігації Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, с.н.с., професор;

Бабійчук Дмитро Георгійович, генеральний директор Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, кандидат технічних наук.

Секретар:

Абрамович Олена Олександрівна, доцент кафедри систем управління літальними апаратами.

Організаційний внесок

Організаційний внесок для участі у конференції

Становить100 грн. (за одну доповідь)

Організаційні внески перераховуються за наступними реквізитами:

Одержувач коштів:

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОД ЄДРПОУ 01132330

в ГУ ДКУ у м. Києві Код банку отримувача 820019

реєстраційний рахунок 31254272211579

призначення платежу 711-121 з поміткою «Конференція ІАН»

Кошти оргвнеску призначені для друку матеріалів конференції.

Адреса оргкомітету: Національний авіаційний університет, пр-т Космонавта Комарова 1, м. Київ, 03680.

За додатковою інформацією звертатися до Абрамович Олена Олександрівна за тел. (044) 406-74-27.

E-mail: abramovich-e-a@ukr.net

Для учасників

з Національного авіаційного університету

Електронною поштою на адресу секретаря відповідної секції надсилаються: тези доповіді; статті, які за бажанням автора будуть публікуватися у фаховому виданні (формат файлу doc).

Також автори повинні подати до секретаря організаційного комітету роздруковану версію тез з печаткою НТБ НАУ на код УДК і з підписами авторів (для студентів та аспірантів з підписом  наукового керівника).

Для учасників

з інших вищих навчальних закладів та установ

Електронною поштою на адресу секретаря відповідної секції надсилаються: тези доповіді; статті, які за бажанням автора будуть публікуватися у фаховому виданні (формат файлу doc), квитанція про сплату оргвнеску (у відсканованому вигляді).

Також автори повинні надіслати поштою на адресу секретаря організаційного комітету (або привезти на доповідь) оригінал квитанції про сплату організаційного внеску та оригінал експертного висновку.

У разі заочної участі при надсиланні матеріалів електронною поштою, паперові варіанти матеріалів направляти не потрібно.

Проживання та харчування учасників

Оргкомітет забезпечує бронювання місць у готелі (гуртожитку) тільки за умови попереднього інформування про час і термін прибуття. Проживання та харчування здійснюється за власний рахунок учасників.

Адміністрація
Адміністрація
Інститут є навчально-науковим підрозділом Національного авіаційного університету.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Pin It on Pinterest

Share This