Експертна комісія

Голова комісії:  Мачалін Ігор Олексійович, д.т.н., проф., професор  кафедри телекомунікаційних систем, декан Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій
Заступники голови комісії:
Конахович Георгій Филимонович, д.т.н., проф., завідувач кафедри телекомунікаційних систем;
Климчук Володимир Павлович, к.т.н., доц., доцент кафедри телекомунікаційних систем.
Секретар: Браун Ігор Михайлович, к.т.н., доц., доцент кафедри аеронавігаційних систем.
Члени комісії:
Пазюра Наталія Валентинівна, д.п.н., проф., завідувач кафедри авіаційної англійської мови;
Сущенко Ольга Андріївна, д.т.н., доцент кафедри систем управління літальних апаратів;
Сібрук Леонід Вікторович, д.т.н., проф.. завідувач кафедри радіоелетронних пристроїв та систем;
Креденцар Світалана Максимівна, к.т.н., доц., доцент кафедри аеронавігаційних систем, відповідальна з науково-методичної роботи Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій
Одарченко Роман Сергійович, к.т.н., доц., доцент кафедри телекомунікаційних систем, відповідальний з навчально-методичної роботи Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій.
Експертна комісія Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій проводить оцінку матеріалів на предмет відповідності Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (ЗВДТ) №440 від 12.08.2005 р., та Переліку конфіденційної інформації, що є власністю держави в системі Міністерства освіти і науки України (ПКІ) №5дск від 14.02.02 і видає дозвіл на публікацію у відкритих засобах масової інформації.ЗАКОН УКРАЇНИ “Про державну таємницю”

Перелік документів, що подаються у роздрукованому вигляді для отримання актів експертизи

  • акт експертизи (2 примірники), Завантажити форму
  • матеріали щодо розгляду (текст статті, тези, матеріали доповідей,…), підписані автором на зворотних сторінках (1 примірник)
  • витяг з протоколу засідання кафедри з резолюцією до друку (1 примірник)
  • відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, місце основної роботи, посада, контактний телефон, електронна адреса) (2 примірники)
  • список використаних джерел(літератури), роздрукований на окремому аркуші (1 примірник)
  • для сторонніх авторів авторська довідка з місця основної роботи (1 примірник)

Підготовлені матеріали у файлі необхідно передати секретарю експертної комісії Брауну Ігорю Михайловичу кімната 11.323.

Експертна комісія збирається для розгляду наданих матеріалів один раз на тиждень.

Pin It on Pinterest

Share This