Рудас Сергій

Заступник директора

408-48-00


Рудас Сергій Іванович народився 31 серпня 1980 року у м. Кіровоград, Кіровоградської області.

У 1997 році закінчив середню школу із срібною медаллю у місті Кіровоград.

У 2002 році закінчив Державну льотну академію України за спеціальністю 8.100109 «Обслуговування повітряного руху» та отримав кваліфікацію «диспетчер служби руху».

З 2005 по 2009 рік виконував обов’язки заступника декану Факультету інформаційних технологій з навчальної роботи.

У 2007 році захистив кваліфікаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук НАУ.

З 2009 по 2013 роки С.І. Рудас навчався у аспірантурі Національного авіаційного університету зі спеціальності 05.22.13 «Навігація та управління рухом».

З 2009 року по теперішній час виконує обов’язки заступника директора Інституту аеронавігації з навчальної роботи.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладацьку діяльність С.І. Рудас розпочав у 2003 році. З 2003 по 2006 – асистент кафедри аеронавігаційних систем. 2007-2012 роки займав посаду старшого викладача кафедри аеронавігаційних систем. З 2012 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри аеронавігаційних систем. Веде заняття з дисциплін: «Управління повітряним рухом», для якої Рудасом С.І. розроблено лабораторний практикум та конспект-лекцій; «Метеорологія», для якої Рудасом С.І. було розроблено навчально-методичний комплекс із застосуванням сучасних інформаційних технологій; «Кваліфікаційна підготовка» (модуль 2 «Метеорологія»), для якої Рудасом С.І. було розроблено навчально-методичний комплекс із застосуванням сучасних інформаційних технологій; «Фахова, технологічна та переддипломна практики», для спеціальності «Обслуговування повітряного руху».

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Приймав участь в науково-дослідній роботі 731-ДБ11 «Інтелектуальна система навчання процедурам повітряного руху у критичних ситуаціях». В ході виконання даної НДР здобувачем особисто проведено класифікацію класифікація процедур ОПР у відповідності до видів обслуговування і яка у свою чергу дає можливість промоделювати відповідні процедури на ПЕОМ.

З 2009 по 2012 рік в рамках теми дисертаційної роботи «Методи та алгоритми автоматизації управління рівнем готовності операторів аеронавігаційних систем» було проведено експеримент з метою визначення готовності диспетчерів ОПР до застосування у професійній діяльності фразеології радіообміну англійською мовою. Це в подальшому дозволить визначати не абстрактний рівень володіння англійською мовою, а реальну готовність до застосування язикових навичок в умовах підвищеної інтенсивності повітряного руху. Експеримент проводився на комплексному тренажері УПР «Експерт».

У 2013 році було розроблено алгоритми визначення рівня готовності оператора із застосуванням еталонних моделей. Як результат, розроблено комп’ютерну програму (процедурний тренажер), який емітує роботу диспетчера ARO та за допомогою якого можна визначати рівень готовності оператора.

п\п

Назва

Харак-тер

роботи

Вихідні дані

Обсяг,

стор.

Спів –

автори

1

2

3

4

5

6

1

Врахування лінгвістичних даних фразеології радіообміну англійською та російською мовами при оцінці занятості мовного каналу зв’язку «земля – повітря»

Стаття

Проблеми транспорту:зб.наук.пр. – К.: НТУ, 2006. – Вип. 3 – С. 182 – 187.У фаховому виданні.

6

Кмита Є.В.,Колотуша В.П.

2

Алгоритм организации/реорганизации ОВД на этапе стратегического планирования

Стаття

Проблеми підвищення ефективності інфраструктури.зб.наук.пр. – К.: КУЕТТ, 2007. – Вип. 14 – С. 90 – 93.У фаховому виданні.

4

Колотуша В.П.,Колотуша Л.Н.,Ярощук А.П.

3

Учет конфликтных ситуаций в экспериментальных исследованиях пропускной способности секторов ОВД

Стаття

Вісник інженерної академії України.– 2007. – Вип. 3. – С. 28 – 33.У фаховому виданні.

5

Колотуша В.П.,Ярощук А.П.

4

Використання спектру помилок диспетчера управління повітряним рухом при оцінці його дії

Стаття

Вісник інженерної академії України.– 2007. – Вип. 4. – С. 33 – 35.У фаховому виданні.

3

Колотуша В.П.,Ярощук А.П.,Коломієць А.В.

5

Formation of air traffic controller team on the basis of the multi-aspect model of the individual characteristics

Тези доповіді

This world congress Aviation in the XXI-st centurySafety in aviation and space technology K.: NAU, 2008. –Р. 26 – 28

3

Колотуша В.П.

6

Передтренажерний стан – єднальна ланка теоретичної та практичної підготовки диспетчерів керування повітряним рухом

Стаття

Вісник Національного авіаційного університету. – 2010. – Вип. 4. – С. 169 – 173.У фаховому виданні.

5

Петращук О.П.

7

Кореляція безпеки керування повітряним рухом з рівнем мовної фахової підготовки авіадиспетчерів

Стаття

Вісник Національного авіаційного університету. – 2011. – Вип. 2. – С. 21 – 26У фаховому виданні.

6

Харченко В.П.,Зайцев Ю.В.,Аргунов Г.Ф.

Pin It on Pinterest

Share This