Мачалін Ігор

професор кафедри ТКС, доктор технічних наук, професор

406-58-43


Maчалін Ігор Олексійович

Дата та місто народження:

03.02.1957, м. Баку, Азербайджан

Наукові звання та ступені

 • 2012 – звання професора кафедри телекомунікаційних систем (Національний університет авіації, м. Київ.);
 • 2010 – доктор технічних наук за спеціальністю «Експлуатація та ремонт транспортних засобів” (Національний університет авіації, м. Київ.);
 • 1992- Звання доцента з кафедри радіоелектроніки (Національний університет авіації, м. Київ.);
 • 1992 – ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю “Технічне обслуговування та ремонт авіаційної техніки ” (Київський інститут інженерів цивільної авіації);
 • 1980. – ступінь спеціаліста за спеціальністю «Технічна експлуатація авіаційного радіоелектронного обладнання” (Київський інститут інженерів цивільної авіації);
 • 1974  -. Закінчив середню школу в м. Баку (Азербайджан).
 • 2015  – Доктор наук технічних Республіки Польщі (свідоцтво № 8301 від 09 грудня 2015 року, Міністерства освіти Республіці Польща)

Освіта: вища

1975-1980 р.р. Київський інститут інженерів цивільної авіації;

Спец. : Технічна експлуатація авіаційного радіоелектронного обладнання;

1985-1988 р.р. Заочна аспірантура Київський інститут інженерів цивільної авіації;

Спец. : Експлуатація авіаційної техніки;

1994-1997 р.р. Докторантура Київського міжнародного університету цивільної авіації

Спец.: Експлуатація і ремонт засобів транспорту.

 

Виконувана робота, трудова діяльність:

До 2016р. по ц. час- професор кафедри телекомунікаційних систем Національного авіаційного університету;

1989-2010р. – доцент кафедри телекомунікаційних систем Національного авіаційного університету;

1987-1989р.р. – заступник декана Київського інституту інженерів цивільної авіації;

1986-1987р.р – старший викладач кафедри авіаційного зв’язку Київського інституту інженерів цивільної авіації;

1980-1987 р.р. – інженер, асистент кафедри авіаційного зв’язку Київського інституту інженерів цивільної авіації.

 

Кількість публікацій:
110 наукових робіт, в тому числі 75 робіт, опублікованих в спеціалізованих журналах в Україні та працях, яки включені до бази даних і наукової метрики (IEEЕ, Scopus, Copernicus, Google Scholar, Рітц); 7 підручників, затверджених Міністерством освіти України; Державний стандарт України; 2 патенті України; 30 наукових статей, опублікованих у працях конференцій і семінарів, національних

іміжнародних.
Індекс Hirsha: Google Scholar: H-індекс – 5; статті проіндексовані – 35; посилання – 71.

 

Участь в комітетах і редколегій наукових журналів:

 • “Захист Інформації” – член редколегії;
 • “Інформаційна безпека” – член редколегії;
 • “Водний транспорт” – член редколегії;
 • Спеціалізована Рада по захисту докторських дисертацій Д26.02.17 (Національний університет авіації, м г. Киев.);
 • Спеціалізована Рада по захисту дисертацій К26.110.01 (Академії водного транспорту України).

 

Керівник по підготовці докторів  наук (PhD) у Національному авіаційному університеті зі спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка». 

Напрямки наукової діяльності: керував та приймав участь у ряді наукових тем та досліджень з підприємствами ДП «Антонов», АК «МАУ», Міністерством інфраструктури, НДІ «КВАНТ», та ін. у напрямку підвищення ефективності авіаційного транспорту та удосконалення телекомунікаційних систем. У цей час керівник НДР по розробці системи IMS урядового зв’язку.

 

Стажування:  

 • Курси при ІПП НАУ по підготовці кадрового резерву НАУ на посади проректорів, директорів інститутів, та завідувачів кафедрамі (2012р.)
 • Телекомунікаційна компанія LIFE (2015);
 • Академія CISCO (2016р.)

 

Державні нагороди, звання: «Відмінник освіти України».

1998

 • Анализ существующих систем отображения информации легких самолетов / В. И. Чепиженко // Кибернетика и вычислительная техника. 1998. № 121. – С. 31 – 38.
 • Інженерно-психологічні аспекти побудови систем відображення інформації в військовій авіації / В. І. Чепіженко // Збірник наукових праць. – К.: НЦ ВПС. 1998. №2. – С. 271-279.
 • Легко схватываемый информационный интерфейс / В. И. Чепиженко, С.В. Павлова // Материалы международной научно-технической конференции “Проблемы развития систем аэронавигационного обслуживания и авионики воздушных судов”, К: КМУГА.1998.– С.111-112.

1999

 • Синтез качественных динамических образов для информационной поддержки летчика на этапе захода на посадку / В. И. Чепиженко // Кибернетика и вычислительная техника. 1999. № 123. – С. 18 – 25.

2001

 • Аналіз сучасного рівня розвитку систем керування літальних апаратів / В. І. Чепіженко, Скрипець А.В., Павлова С.В. // Автошляховик України. 2001. №4. – С. 58 – 60.
 • Синтез інтелектуального інформаційного інтерфейсу керування динамічним станом літака / В. И. Чепіженко, О.В. Харченко.// Праці НАОУ. К.: НАОУ. 2001. № 30. – С. 22-25.

2004

 • Віртуальні технології оперативного керування відмовобезпекою літальних апаратів / В.І. Чепіженко, С.В. Павлова // Збірник наукових праць НЦ ВПС ЗС України. – К.: НЦ ВПС ЗС України. – 2004. – № 7. – С. 164–172.

2005

 • В.І. Чепіженко, А.О. Соха. Формування технологічних рішень при ремонті агрегатів систем авіаційної техніки на авіаремонтних підприємствах Зб. наук. праць Державного науково-дослідного інституту авіації. — К.: ДНДІА, 2005. — № 8(1). — С. 147 — 152.
 • В.І. Чепіженко. Система організації і супроводження ремонту авіаційної техніки в сучасних умовах. Стан та шляхи вдосконалення технічної експлуатації, капітального ремонту, розробки та модернізації авіаційної техніки Збройних Сил України: науково-практична конференція: тези доп. — Київ, ДНДІА, 2005. — С. 69.

2006

  • Э.Ф. Гарф, П.С. Юхимец, В.А. Нехотящий, В.И. Чепиженко. Продление срока эксплуатации авиационных баллонов. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. — К.: ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины, МА “Сварка”, 2006. — № 1. — С. 3 — 10.
  • О.В. Харченко, В.І. Чепіженко. Наукова проблема адаптивного управління технічним станом військової авіаційної техніки України в сучасних умовах. Зб. наук. праць Державного науково-дослідного інституту авіації. — К.: ДНДІА, 2006. — № 2(9). — С. 6 — 11.
  • В.І. Чепіженко , А.О. Соха. Математична модель процесу відновлення технічного стану об’єкта ремонту з урахуванням витрат. Зб. наук. праць Державного науково-дослідного інституту авіації. — К.: ДНДІА, 2006. — № 2(9). — С. 315 — 320.

2007

    • В.І. Чепіженко, О.М. Добриденко, В.М. Самотьос, В.О. Волков. Моніторинг параметрів технічного стану і надійності авіаційної техніки за допомогою контрольних карт. Вісник НАУ, 2007. — № 3 – 4 (33). — С. 105 — 109.
    • О.В. Харченко, В.В. Павлов, В.І. Чепіженко. Концепція адаптивного віртуального управління технічним станом військової авіаційної техніки у мережецентричному середовищі. Зб. наук. праць Державного науково-дослідного інституту авіації. — К.: ДНДІА, 2007. — № 3(10). — С. 6 — 15.
    • Л.Г. Агамов, М.М. Вознюк, Ю.М. Лещенко, В.І. Чепіженко. Щодо порядку допуску до подальшої експлуатації агрегатів бортового обладнання з вичерпаним попередньо встановленим строком служби. Зб. наук. праць Державного науково-дослідного інституту авіації. — К.: ДНДІА, 2007. — № 3(10). — С. 180 ¬¬¬¬¬— 188.
    • В.І. Чепіженко . Системні питання інформатизації процесу переведення державної авіаційної техніки на експлуатацію за технічним станом. Стан та шляхи вдосконалення технічної експлуатації, капітального ремонту, розробки та модернізації авіаційної техніки Збройних Сил України: науково-практична конференція: тези доп. — Київ, ДНДІА, 2007. — С. 67.

2008

    • В.І. Чепіженко, Д.С. Печура. Перспективи розвитку високоточної зброї. Зб. наук. праць Державного науково-дослідного інституту авіації. — К.: ДНДІА, 2008. — № 4(11). — С. 110 — 113.
    • Г.А. Медведєв, М.О. Харитонов, О.В. Самойленко, В.І. Чепіженко. Аналіз основних тенденцій та напрямків розвитку перспективних комплексів авіоніки тактичних літальних апаратів. Зб. наук. праць Державного науково-дослідного інституту авіації. — К.: ДНДІА, 2008. — № 4(11). — С. 69 — 74.
    • В.І. Чепіженко. Технологія оперативного адаптивного управління технічним станом авіаційної техніки у мережецентричному середовищі. Актуальні проблеми розвитку авіаційної техніки : науково-практична конференція: тези доп. — Київ, ДНДІА, 2008. — С. 89.
    • В.І. Чепіженко, Агамов Л.Г. Методика визначення груп агрегатів і комплектуючих виробів для забезпечення їх подальшої експлуатації. Актуальні проблеми розвитку авіаційної техніки: науково-практична конференція: тези доп., Київ, ДНДІА, 2008. — С. 90.
    • В.І. Чепіженко, Г.Т. Горохов. Стан та проблеми інформатизації процесів експлуатації військової авіаційної техніки. Актуальні проблеми розвитку авіаційної техніки : науково-практична конференція: тези доп. Київ, ДНДІА, 2008. — С. 91.
    • В.І. Чепіженко. Концептуальні підходи до використання віртуальних інформаційних технологій при розробці і модернізації військової авіаційної техніки. Створення та модернізація озброєння і військової техніки МО України в сучасних умовах : науково-технічна конференція: тези доп., Феодосія, ДНВЦ ЗСУ, 2008. — С. 19 — 20.

2009

    • В.В. Павлов, В.І. Чепіженко. Концепция моделирования и анализа эволюции технического состояния сложных технических систем на максимально возможном интервале их жизненного цикла. Кибернетика и вычислительная техника, 2009. — № 157. — С. 3 — 16.
    • В.І. Чепіженко. Енергетична концепція ядра для моделювання CALS-процесів у складних технічних системах. Вісник НАУ, 2009. — № 3. — С. 76 — 82.
    • В.І. Чепіженко. Формалізація структури функціонального рівня інформаційної системи супроводження експлуатації складних технічних систем. Зб. наук. праць Державного науково-дослідного інституту авіації. — К.: ДНДІА, 2009. — № 5(12). — С. 193 ¬— 198.
    • V.I Chepizhenko. Information-controlling system structure synthesis of operation support of difficult technical systems. Proceedings of the National Aviation University, 2009. — № 4. — P. 14 – 18.
    • В.І. Чепіженко. Енергетичний підхід до аналізу еволюції технічного і динамічного станів складних технічних систем. Актуальні проблеми розвитку авіаційної техніки : науково-практична конференція: тези доп., Київ, ДНДІА, 2009. — С. 94.
    • В.И. Чепиженко. Моделирование CALS-процессов в сложных технических системах. АВІА-2009: IX міжнародна науково-технічна конференція, 21-23 вересня 2009 р.: тези доп. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2009. – Т.I. – С. 3.4 -3.7
    • В.І. Чепіженко. Інтегрована математична модель для інформаційно-аналітичного супроводження розробки, модернізації і експлуатації озброєння і військової техніки. Створення та модернізація озброєння і військової техніки МО України в сучасних умовах : науково-технічна конференція: тези доп. — Феодосія, ДНВЦ ЗСУ, 2009. — С. 142.
    • В.И. Чепиженко. Концепция модельного представления эволюции технического состояния сложных технических систем. Математичне та іметаційне моделювання систем: четверта науково-практична конференція: тези доп. — Київ, ІПММС НАН України, 2009. — С. 280 — 284.
    • В.І. Чепіженко. Системний підхід до інформатизації процесу переведення і експлуатації державної авіаційної техніки за технічним станом. Новітні технології – для захисту повітряного простору: п’ята наукова конференція: тези доп. — Харків, Харківський університет повітряних сил імені І.Кожедуба, 2009. — С. 47.

2010

2011

2012

ПАТЕНТНІ ДОКУМЕНТИ

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА

   • Комп’ютерна програма «Аналіз функціонального стану складової технічної системи (повітряного коробля)» : автор. право на твір № 47427 Україна / С.В. Павлова, В. П. Харченко, В.І. Чепіженко ; власник Національний авіаційний університет. – № 47733 ; заявл. 23.11.2012 ; зареєстр. 23.01.2013.
   • Комп’ютерна програма «Система підтримки прийняття рішення при розв’язанні полі конфліктів зіткнення повітряних кораблів» («СППР Поліконфлікт») : автор. право на твір № 47426 Україна / С.В. Павлова, В. П. Харченко, В.І. Чепіженко ; власник Національний авіаційний університет. – № 47732 ; заявл. 23.11.2012 ; зареєстр. 23.01.2013.

Pin It on Pinterest

Share This